Sov- och vilokudden

 


MoreRest4U - kudden

är granskad av


 

VTI -
Statens väg - och transportforskningsinstitut


De ser inget hinder i att använda MoreRest4U -kudden
för ökad komfort för barn i bil.

www.Medzeta.se© 2008 • zahra@telia.com

www.morerest4u.se